Lietuvių kalba 10. Elektroninė mokytojo knyga

Audronė Razmantienė Vida Marcišauskaitė Asta Leskauskaitė

Ištrauka

Audronė Razmantienė, Vida Marcišauskaitė,
Asta Leskauskaitė
LIETUVIŲ KALBA 10
Interaktyvi mokytojo knyga
„Šviesa“, 2014

Sudarant interaktyvios mokytojo knygos turinį ir atrenkant medžiagą laikytasi principo – nedubliuoti vadovėlio medžiagos, pateikti mokytojui kuo įvairesnės ir rengiantis pamokoms svarbios informacijos, metodinių patarimų, sudėtingesnių užduočių atsakymų. Todėl šiame leidinyje rasite X klasės lietuvių kalbos ugdymo(si) pamokų ilgalaikio plano variantą, trumpalaikius visų dešimties skyrių planus, visų pamokų rekomendacijas ir 8 papildomų pamokų scenarijus su rekomendacijomis. Taip pat rasite suformuotų mokinių apklausos testų su atsakymais. Tokį mokytojo knygos turinį lėmė ne tik praktinė autorių patirtis, bet ir daugybė susitikimuose su mokytojais išgirstų siūlymų. Suprantama, ne į visus pageidavimus buvo įmanoma atsižvelgti. Pamokų medžiagai praturtinti mokytojui siūlomas papildomos užduotys, taip pat aktyvios nuorodos į interneto išteklius.Taip pat mokytojas turės galimybę šioje elektroninėje knygoje kaupti informaciją: užrašus, užduotis, dalykines pastabas. Taip pat kiekviename pamokos plane galės pasinaudoti nauju pasiūlymu, kaip sieti vadovėlio pamokas su papildomų užduočių sąsiuviniu, susiformuoti pamokos tezes ar užduotis ant jau parengto ir šioje knygoje pateikiamo prezentacijos šablono.

LIETUVIŲ KALBOS 10 mokymosi komplektą sudaro:
Vadovėlis: 1-oji ir 2-oji knyga;
Užduočių sąsiuvinis;
Užduočių sąsiuvinis nelietuvių mokyklų mokiniams;
Interaktyvi mokytojo knyga.

Daugiau
Leidykla Šviesa
Metai 2014
Leidinio kalba Lietuvių
Kategorijos Ugdymas