ISTORIJA V klasei. Interaktyvi mokytojo knyga (serija ATRASK)

Jūratė Litvinaitė Darius Petreikis Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė

Ištrauka

ISTORIJA V klasei. Interaktyvi mokytojo knyga (serija ATRASK) – rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė mokytojui, padedanti planuoti ir organizuoti ugdymo procesą. Joje pateikiamas ilgalaikis istorijos ugdymo planas V klasei, atskirai išdėstomi visi detalieji pamokų planai, duodamos sąsajos su „Bendrosiomis programomis“, nurodomi mokymo ir mokymosi uždaviniai. Mokytojui pasiūloma įvairių pamokos organizavimo būdų, patarimų, kaip dirbti su kitomis komplekto dalimis: vadovėliu, „Jaunojo istoriko užrašais“, papildomomis užduotimis skaitmeninėje mokymosi aplinkoje e.šviesa (http://e.sviesa.lt). Taip pat pateikiama papildomų informacijos šaltinių, internetinių nuorodų.
Interaktyvi mokytojo knyga parengta PDF formatu: joje yra aktyvių laukelių, kuriuose mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių poreikius ir pasiekimų lygį, gali smulkiai susiplanuoti pamoką, rašyti pastabas, idėjas ir kt.
Ši mokytojo knyga yra puikus pagalbininkas mokytojui, norinčiam kūrybiškai pasirengti pamokai ir ją vesti, įvertinti mokinių pasiekimus!

Daugiau
Leidykla Šviesa
Metai 2016
Leidinio kalba Lietuvių
Kategorijos Ugdymas