Riešutas 1 klasei Elektroninė Mokytojo Knyga

Rasa Rugelienė

Ištrauka

„Riešuto“ mokytojo knyga I klasei – tai interaktyvi mokytojo darbo priemonė, parengta pdf formatu. Tikimės, kad mokytojui bus patogu ja naudotis, kad galės ją papildyti reikiama medžiaga ir taip susikurti savo asmeninę mokytojo knygą.
Numatytos tokios galimybės:
- žymėti tekstą;
- reikiamoje vietoje įterpti savo komentarą;
- sukurtuose aktyviuosiuose languose rašyti tekstą (įžvalgas, pastabas, klausimus, užduotis ir pan.);
- atsidaryti pridedamus dokumentus, parengtus Word formatu, ir juos koreguoti, papildyti:
ilgalaikį ir trumpalaikį planą;
integruojamųjų temų lentelę.
- įterpti savo dokumentus;
- atsidaryti pateikiamas tiesiogines nuorodas į interneto šaltinius (mokomuosius objektus) ir demonstruoti reikiamą medžiagą klasėje per pamoką.

Mokytojo knygoje rasite:
- ilgalaikį matematikos mokymo planą I klasei;
- teminį matematikos mokymo planą I klasei (numatytą 4 savaitinėms pamokoms);
- integruojamąsias temas I klasei (šių serijos „Šok“ vadovėlių integracinius ryšius: lietuvių kalbos vadovėlio „Pupa“, pasaulio pažinimo vadovėlio „Gilė“, matematikos vadovėlio „Riešutas“, muzikos vadovėlio „Vieversys“, dailės ir technologijų vadovėlio „Tišku tašku“ ir etikos vadovėlio „Nendrė“);
- trumpalaikį (savaitinį) ugdymo planą I klasei (pagal vadovėlio temas);
- testų vertinimo kriterijus ir atsakymus.

Kiekvienai temai numatyta:
- mokinių pasiekimai pagal Bendrąsias programas (nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas);
- mokymosi uždaviniai (skiriami mokiniui, nusako mokinio veiklą), vertinimo kriterijus kiekvienas mokytojas uždaviniuose nustato pagal klasės mokinių gebėjimų lygį;
- mokymo uždaviniai (palikta tuščia vieta, kad mokytojas galėtų juos aprašyti pagal Bendrąsias programas, sietų su mokymosi uždaviniais ir mokinių pasiekimais);
- pamokų aprašai su siūloma mokymosi veikla ir idėjomis (siūlomas veiklos dalis galima keisti, papildyti);
- diferencijavimas;
- vertinimas;
- refleksija (mokytojas galės įvertinti, kas pavyko, ką reikėtų tobulinti, pasižymėti papildomas užduotis, diferencijavimo ir individualizavimo galimybes);
- papildomi šaltiniai ir nuorodos į internetą.

Daugiau
Leidykla Šviesa
Metai 2013
Leidinio kalba Lietuvių
Kategorijos Ugdymas