Muzika 11-12. Elektroninė mokytojo knyga

Arvydas Girdzijauskas

Ištrauka

Arvydas Girdzijauskas
MUZIKA
Interaktyvi mokytojo knyga XI−XII klasei
Serija „Menų dirbtuvės“
„Šviesa“, 2014
Interaktyvi mokytojo knyga skirta padėti mokytojui kūrybiškai parengti ir įvertinti užduotis.
Joje pateikiamas ilgalaikis muzikos dalyko planas XI–XII klasei, detalieji pamokų planai ir pasiūlymai dėl temų planavimo, sąsajos su „Bendrosiomis programomis“, mokymo ir mokymosi uždaviniai, mokytojui nurodoma pamokos organizavimo būdų, duodama patarimų, kaip pateikti užduotis, paaiškinimų ir papildomos medžiagos, muzikos tyrinėjimo ir muzikinės raiškos užduočių komentarų, papildomų klausimų mokiniams, diagnostinių ir kt. testų, aktyvių nuorodų papildomos informacijos ir muzikos kūrinių paieškai, siūlymų dėl mokinių pasiekimų vertinimo, įsivertinimo ir vertinimo lapų pavyzdžių, metodinės ir dalijamosios medžiagos mokytoju, patarimų dėl kokybiškų muzikos atlikimo įrašų, medžiagos, skirtos parengti mokinius muzikos egzaminui.

Muzikos mokymosi komplektą XI–XII klasei sudaro:
interaktyvi mokytojo knyga ,,Muzika. Interaktyvi mokytojo knyga XI–XII klasei“;
kūrybinės užduotys ,,Muzika. Kūrybinės užduotys XI–XII klasei Anapus triukšmo“

Daugiau
Leidykla Šviesa
Metai 2014
Leidinio kalba Lietuvių
Kategorijos Ugdymas