Muzika X klasei. Interaktyvi mokytojo knyga (s. Atrask)

Žydrė Jautakytė Kristina Žebrauskaitė-Šileikienė

Ištrauka

MUZIKA 10, serija ATRASK, interaktyvi mokytojo knyga skirta padėti mokytojui kūrybiškai pasirengti, vesti pamokas ir įvertinti mokinių pasiekimus. Joje pateikiamas ilgalaikis muzikos dalyko planas X klasei, atskirai išdėstomi visi detalieji metiniai pamokų planai, duodamos sąsajos su „Bendrosiomis programomis“, nurodomi mokymo ir mokymosi uždaviniai. Mokytojui pasiūloma pamokos organizavimo būdų, duodama patarimų, kaip pateikti problemines užduotis ir dirbti su kitomis komplekto dalimis: „Melomano užrašais 10“, vadovėliu, interaktyvia epochų juosta, muzikiniu grojaraščiu. Taip pat esama paaiškinimų ir papildomos medžiagos, muzikos tyrinėjimo ir muzikinės raiškos užduočių komentarų, papildomų klausimų mokiniams, aktyvių internetinių nuorodų bei šaltinių. Interaktyviuose laukuose mokytojai galės kaupti pastabas, užduotis, papildomą medžiagą, aktyvias nuorodas į MO ir t. t.
Muzikos mokymosi komplektą X klasei, serija „Atrask“, sudaro:
vadovėlis;
mokinio užrašai;
interaktyvi mokytojo knyga;
grojaraštis http://e.sviesa.lt;
interaktyvi laiko juosta (žr. www.sviesa.lt prie vadovėlio anotacijos).

Daugiau
Leidykla Šviesa
Metai 2015
Leidinio kalba Lietuvių
Kategorijos Ugdymas